Zájezdy do divadla

Červnové zájezdy do Moravského divadla Olomouc pro předplatitelskou skupinu K.
Na programu bude:

13. 6. 2022 balet
Sólo pro tři

Brel - Vysockij - Kryl

Tři zpívající básníci, tři velcí umělci, tři lidé. Tři různé kultury, osobnosti, osudy. Ač rozdílní v rámci jazyka, hudebního projevu i poezie textů, přesto existuje daleko více toho, co je naopak spojuje. Dnes již klasici, kteří se klasiky stát nechtěli, jako by promlouvali podobnou řečí. Slovy, která tryskají hluboko z nitra hrudníku a která jsou pravdivá tak, jak pravda jen dokáže být. Slovy, která neúnavně rebelují proti násilí, falši a zradě, která nepřestanou vyzdvihovat pravdu, něhu a lásku. Tři nekompromisní bojovníci, z nichž se ani jeden nedožil padesátky. Taneční divadlo s podtitulem Sólo pro tři není čistě narativním příběhem. Spíše jde o obrazy spojující se v jakousi mozaiku, jež je "flashbackem" někoho, kdo se možná jmenoval Jacques, možná Vladimír nebo snad Karel... ale to je vlastně jedno. Tento "kdosi" v sobě nese střípky všech tří a vlastně do určité míry dnes mluví za ně. Obrazy epickými i lyrickými, v duchu ostrého protestu svérázného humoru, jemného patosu, bezbřehého smutku až po vědomí nevyhnutelnosti samoty a smrti. Nespoutaná vnitřní energie, která dává vzniknout něčemu neotřelému a jedinečnému, však zároveň vysává a zabíjí. 

Délka představení: cca 2 hod. 20 min.

 

 

27. 6. 2022 opereta
Noc v Benátkách

Každá kočka potmě černá

Skladatel slavného Netopýra či Cikánského barona Johann Strauss ml. se představí se svým dalším slavným titulem. Ani v této operetě nebudou chybět nezapomenutelné melodie, krásné kostýmy, milostné tahanice s překvapivým rozuzlením a nádechem nostalgie časů minulých. Opereta měla svou premiéru roku 1883 v Berlíně, vídeňská premiéra se pak konala téhož roku na podzim, kde byla přijata s triumfálním nadšením a stala se tak jednou z nejoslavovanějších a nejuváděnějších oper. 

Délka představení: cca 2 hod. 15 min. 

 

______________________________________

 

Pořádáme autobusové zájezdy do Moravského divadla v Olomouci. Zájezdů se účastní pravidelní předplatitelé sk. K.

Přijímáme přihlášky na autobusovou dopravu na divadelní sezónu 2022 - 2023.

Cena dopravy do divadla a zpět je stanovena na 70,- Kč. 

Bližší informace pro zájemce: Dita Bajlová, tel.: 725 427 887

 

 

Máte-li  v průběhu divadelní sezóny zájem se zúčastnit  vybraných jednotlivých divadelních představení (předplatitelská sk. K, pondělky), můžete využít naši organizovanou autobusovou dopravu s několika nástupními místy ve Šternberku. Cena dopravy do divadla a zpět je stanovena na 70,- Kč. Vstupenky na divadelní představení si musíte ovšem zajistit sami. Z naší strany Vám bude zajištěna pouze doprava do divadla a zpět.

Bližší informace pro zájemce: Dita Bajlová, tel.: 725 427 887

 

 

Více informací o programu a předprodeji vstupenek: http://www.moravskedivadlo.cz/program-a-vstupenky/

 

Odjezdy ze Šternberka z následujících nástupních míst: 

18:00 - Olomoucká - Tesco

18:05 - U nemocnice, Sadová zast.

18:08 - Dvorská

18:11 - Masarykova ulice

18:40 - příjezd za divadlo, Olomouc

Odjezd autobusu zpět do Šternberka se řídí délkou jednotlivých divadelních představení.

 

 

 

 

 

Historie zájezdů do divadla v Olomouci

Již koncem  50. let začala jezdit společně skupina divadelních přátel do Olomouce na představení tamního divadla  - dříve Státní divadlo O. Stibora Olomouc (1920–1990 ), od roku 1990 Moravského divadla.

V r. 1959 převzalo město Šternberk do své správy bývalý Okresní dům osvěty na tř. ČSA.

O dva roky později došlo k jeho sloučení se Závodním klubem n. p. Chronotechna a závodními kluby ostatních šternberských závodů a vytvoření Spojeného závodního klubu n. p. Chronotechna Šternberk, který se stal hlavním organizátorem kulturního dění ve městě. Nově vzniklá organizace začala mj. pořádat autobusové zájezdy do divadel mimo Šternberk, nejčastěji do olomouckého divadla.

 

 

Tylovo divadlo ve Šternberku

Budova Tylova divadla byla postavena v roce 1922 v dnešní Masarykové ulici jako Kino Saxinger. Jednalo se o patrovou podlouhlou budovu na obdélníkovém půdoryse, delší část do dnešní Kollárovy ulice. Na kratší straně obrácené do Masarykovy ulice byl malý přístřešek podpíraný úzkými sloupky, na němž byl nápis Saxingers Lichtspielhaus

 Kino zde fungovalo až do konce druhé světové války a po jejím skončení bylo převedeno do majetku města. Od roku 1952 zde byl dočasně sklad obilí.  

V místních orgánech Městského a okresního národního výboru vykrystalizovalo v říjnu 1953 rozhodnutí poskytnout tuto budovu divadlu. V dvorní části byla přistavěna přízemní přístavba, v sále orchestřiště, které později bylo uzavřené a sloužilo jako předscéna. 

Adaptován na šatny pro vystupující byl i sousední dům v Kolárově ulici. Sál měl kapacitu 574 míst.  Divadlo bylo slavnostně otevřeno 8. května 1955 Prodanou nevěstou od Bedřicha Smetany.  

V roce 1957 byla přistavěna v rámci akce „Z přízemní“ přístavba vchodu do Masarykovy ulice. Divadlo fungovalo nejen pro ochotníky, ale i pro zájezdní představení divadel hlavně z Olomouce a Opavy. Během druhé poloviny 20. století divadlo sloužilo častěji i pro další společenské akce jako koncerty, akademie, besídky apod. 

Od sedmdesátých let se zde promítaly i filmy. Žádná zásadní rekonstrukce nebyla od otevření divadla vykonána, budova začala pochopitelně chátrat a její vybavení značně zastaralo.  Město si nechalo vypracovat studii, ve které byly odhadnuty náklady renovace na 70 milionů korun. Jako jeho provozovatel bylo nuceno objekt z technických důvodů v roce 2008 uzavřít. Pro investici do divadelního prostoru byl vybrán projekt nového multikulturního centra v Kulturním domě, a proto městští zastupitelé schválili prodej nemovitosti soukromníkovi, což se v roce 2010 i stalo.

Ve Šternberku má bohatou historii a dlouhou tradici sahající do období první republiky české ochotnické a loutkové divadlo. Na tuto tradici českého divadla z období mezi dvěma světovými válkami po roce 1945 navázali divadelní ochotníci i loutkaři - Divadelní kroužek Národní jednoty Libuše, Jednota divadelních ochotníků, Kašpárkova družina, Loutkářský soubor Kašpárkova divadla. Domovskou scénou se stalo Kašpárkovo divadlo, které v roce 1949 bylo zprovozněno v původním zchátralém sále hostince U Bacchuse.  Kronika města Šternberka udává, že v letech 1946 – 1958 uvedlo Kašpárkovo  divadlo 63 her s 310 ochotníky a 53 000 návštěvníky. Mezi režiséry ochotnické scény patřili mj. otcové našich známých hereček Hany Macuichové a Lenky Kořínkové. 

Koncem 50. let začaly ochotnické soubory loutkařů i divadelníků zanikat. Důvodem byly politické a organizační změny ve společnosti (zatýkání některých ochotníků), rostoucí konkurence kina a televize. V 60. letech se divadelní scéna rozšířila o sál pro 100 návštěvníků v Domě osvěty – vzniklo komorní Divadlo 100, kde se prezentovala mladá kulturní generace - studentská divadla, mladé hudební skupiny, přednáškové večery, gymnasiální recitační kroužek, komponované hudební pořady.   

V  době koncem padesátých let minulého tisíciletí se právě začala psát tradice organizování zájezdů do divadla v Olomouci a tato tradice trvá až do současnosti.

[Použitý zdroj: Vlasta Hlůzová: Stopami šternberské historie, Šternberk 2011, 2. Vydání]

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2022 Městská kulturní zařízení, příspěvková organizace | firla.eu