Zájezdy do divadla

Pořádáme autobusové zájezdy do Moravského divadla v Olomouci. Zájezdů se účastní pravidelní předplatitelé sk. K.
 Cena dopravy do divadla a zpět je stanovena na 70,- Kč.
Bližší informace pro zájemce: Dita Bajlová, tel.: +420 725 427 887

 

19. 2. 2024

Wolfgang Kohlhaase, Rita Zimmerová

Ryba ve čtyřech (činohra)

Černá komedie o starém sluhovi pracujícím u třech neprovdaných sester je tak trochu zapomenutým divadelním klenotem. Karolína po smrti rodičů převzala veškerou zodpovědnost jak za mladší sestry, tak i za rodinný pivovar. Kdo by jí měl za zlé, že je panovačná a přísná. Cecílie, prostřední sestra, se nemusí o nic starat - miluje dobré jídlo, přehnaně pečuje o svůj zjev. A benjamínek Klementýna celý život poslouchá pořád dokola: "Jsi nejmladší, musíš, nesmíš…".

A sluha Rudolf? Ten dlouhá léta pomáhá sestrám nejenom v domácnosti, ale postupně se stane i jejich milencem. Všechny služby vykonává bez reptání a zcela dobrovolně s vidinou slíbené štědré finanční odměny, která mu má připadnout po jejich smrti. Jenže co když to bude on, koho si dáma s kosou odvede jako prvního?  

Výrazná postava německé kinematografie, režisér a spisovatel Wolfgang Kohlhaase je společně s herečkou Ritou Zimmerovou autorem knihy Ryba ve čtyřech, která se posléze dočkala svého divadelního zpracování a na českých jevištích byla poprvé uvedena v roce 1971. Do povědomí diváků se asi nejvíce zapsala její filmová adaptace Pavlíny Moskalykové z roku 1987, která do ní obsadila Rudolfa Hrušínského, Jiřinu Bohdalovou, Květu Fialovou a Blanku Bohdanovou.

Historicky první olomoucké uvedení Ryby ve čtyřech je dárkem pro Ivanu Plíhalovou, která v roce 2022 oslavila významné životní jubileum a také svou 40. sezonu na jevišti Moravského divadla. Čtyřicet let v olomouckém angažmá oslavil společně s ní i Václav Bahník a Naděžda Chroboková-Tomicová. Čtyřlístek jubilantů doplňuje Vlasta Hartlová, která v roce 2022 slavila svou 30. sezonu na olomouckém jevišti a v roce 2023 také významné životní jubileum. To vše v režii uměleckého šéfa olomoucké činohry Romana Vencla. 

Délka představení: cca 2 hodiny , 1 přestávka

 

11. 3. 2024

Wolfgang Amadeus Mozart

Titus (opera)

Opera zkomponovaná ku příležitosti korunovace Leopolda II. na českého krále nese v překladu název Velkorysost Titova. Dílo bylo objednáno českými stavy a poprvé uvedeno ve Stavovském divadle v Praze v září 1791. Libreto napsal Caterino Mazzolà podle předlohy Pietra Metastasia. Hlavní postavou je římský císař Titus, kterého se snaží zabít dcera bývalého císaře, Vitellia. Námět díla vychází z antiky a samotný příběh se odehrává roku 79. n.l. v Římě. 

Spoluúčinkuje orchestr a sbor Moravského divadla Olomouc.

Operu uvádíme v italském originále s českými a anglickými titulky.

Délka představení: cca 2 hodiny 5 minut, 1 přestávka

 

 

15. 4. 2024

Zuzana Lapčíková, Hana Litterová

Želary (balet)

 

Želary jsou příběhem o lásce a osudovém střetu dvou rozdílných světů, dvou rozdílných kultur. Jsou příběhem o zvláštním vztahu ze strachu, z obav a nedůvěry, ale i lásky tmelené společným úsilím přežít.

Želary jsou příběhem z období druhé světové války o životě lidí z vysokohorské vsi, Bohem zapomenutém místě, kde k sobě lidé dokáží být milí, ale i krutí, stejně jako okolní příroda.Taneční drama je volně inspirované novelou Květy Legátové Jozova Hanule. Inscenace vznikne ve světové premiéře v nové upravené verzi libreta autorek Zuzany Lapčíkové (hudba a zpěv) a Hany Litterové (choreografie). O scénu a kostýmy se postará Dominika Lippertová.

Spoluúčinkuje orchestr Moravského divadla Olomouc.

Doporučená přístupnost je pro děti od 12 let.

 

 

Více informací o programu a předprodeji vstupenek: http://www.moravskedivadlo.cz/program-a-vstupenky/

 

 

Odjezdy ze Šternberka z následujících nástupních míst: 

18:00 - Olomoucká - Tesco

18:05 - U nemocnice, Sadová zast.

18:08 - Dvorská

18:11 - Masarykova ulice

18:40 - příjezd za divadlo, Olomouc

Odjezd autobusu zpět do Šternberka se řídí délkou jednotlivých divadelních představení.

 

 

 

 

Historie zájezdů do divadla v Olomouci

Již koncem  50. let začala jezdit společně skupina divadelních přátel do Olomouce na představení tamního divadla  - dříve Státní divadlo O. Stibora Olomouc (1920–1990 ), od roku 1990 Moravského divadla.

V r. 1959 převzalo město Šternberk do své správy bývalý Okresní dům osvěty na tř. ČSA.

O dva roky později došlo k jeho sloučení se Závodním klubem n. p. Chronotechna a závodními kluby ostatních šternberských závodů a vytvoření Spojeného závodního klubu n. p. Chronotechna Šternberk, který se stal hlavním organizátorem kulturního dění ve městě. Nově vzniklá organizace začala mj. pořádat autobusové zájezdy do divadel mimo Šternberk, nejčastěji do olomouckého divadla.

 

 

Tylovo divadlo ve Šternberku

Budova Tylova divadla byla postavena v roce 1922 v dnešní Masarykové ulici jako Kino Saxinger. Jednalo se o patrovou podlouhlou budovu na obdélníkovém půdoryse, delší část do dnešní Kollárovy ulice. Na kratší straně obrácené do Masarykovy ulice byl malý přístřešek podpíraný úzkými sloupky, na němž byl nápis Saxingers Lichtspielhaus

 Kino zde fungovalo až do konce druhé světové války a po jejím skončení bylo převedeno do majetku města. Od roku 1952 zde byl dočasně sklad obilí.  

V místních orgánech Městského a okresního národního výboru vykrystalizovalo v říjnu 1953 rozhodnutí poskytnout tuto budovu divadlu. V dvorní části byla přistavěna přízemní přístavba, v sále orchestřiště, které později bylo uzavřené a sloužilo jako předscéna. 

Adaptován na šatny pro vystupující byl i sousední dům v Kolárově ulici. Sál měl kapacitu 574 míst.  Divadlo bylo slavnostně otevřeno 8. května 1955 Prodanou nevěstou od Bedřicha Smetany.  

V roce 1957 byla přistavěna v rámci akce „Z přízemní“ přístavba vchodu do Masarykovy ulice. Divadlo fungovalo nejen pro ochotníky, ale i pro zájezdní představení divadel hlavně z Olomouce a Opavy. Během druhé poloviny 20. století divadlo sloužilo častěji i pro další společenské akce jako koncerty, akademie, besídky apod. 

Od sedmdesátých let se zde promítaly i filmy. Žádná zásadní rekonstrukce nebyla od otevření divadla vykonána, budova začala pochopitelně chátrat a její vybavení značně zastaralo.  Město si nechalo vypracovat studii, ve které byly odhadnuty náklady renovace na 70 milionů korun. Jako jeho provozovatel bylo nuceno objekt z technických důvodů v roce 2008 uzavřít. Pro investici do divadelního prostoru byl vybrán projekt nového multikulturního centra v Kulturním domě, a proto městští zastupitelé schválili prodej nemovitosti soukromníkovi, což se v roce 2010 i stalo.

Ve Šternberku má bohatou historii a dlouhou tradici sahající do období první republiky české ochotnické a loutkové divadlo. Na tuto tradici českého divadla z období mezi dvěma světovými válkami po roce 1945 navázali divadelní ochotníci i loutkaři - Divadelní kroužek Národní jednoty Libuše, Jednota divadelních ochotníků, Kašpárkova družina, Loutkářský soubor Kašpárkova divadla. Domovskou scénou se stalo Kašpárkovo divadlo, které v roce 1949 bylo zprovozněno v původním zchátralém sále hostince U Bacchuse.  Kronika města Šternberka udává, že v letech 1946 – 1958 uvedlo Kašpárkovo  divadlo 63 her s 310 ochotníky a 53 000 návštěvníky. Mezi režiséry ochotnické scény patřili mj. otcové našich známých hereček Hany Macuichové a Lenky Kořínkové. 

Koncem 50. let začaly ochotnické soubory loutkařů i divadelníků zanikat. Důvodem byly politické a organizační změny ve společnosti (zatýkání některých ochotníků), rostoucí konkurence kina a televize. V 60. letech se divadelní scéna rozšířila o sál pro 100 návštěvníků v Domě osvěty – vzniklo komorní Divadlo 100, kde se prezentovala mladá kulturní generace - studentská divadla, mladé hudební skupiny, přednáškové večery, gymnasiální recitační kroužek, komponované hudební pořady.   

V  době koncem padesátých let minulého tisíciletí se právě začala psát tradice organizování zájezdů do divadla v Olomouci a tato tradice trvá až do současnosti.

[Použitý zdroj: Vlasta Hlůzová: Stopami šternberské historie, Šternberk 2011, 2. Vydání]

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2024 Městská kulturní zařízení, příspěvková organizace | firla.eu