Micro:bit - vstupní brána do moderního světa

 

Knihovna ve Šternberku nově nabízí Micro:bit  – vstupní bránu do moderního světa

Tato didaktická pomůcka je určena k podpoře nových technologií jako je programování, robotika, elektronika, mechatronika a další. Micro:bit je jednoduše programovatelný mikropočítač, se kterým je žák – student  schopen prostřednictvím jednoduchého programovacího softwaru vytvořit svou první hru, animaci či program na ovládání věcí.

Micro:bit + metodika výuky je k zapůjčení v knihovně pro děti. Můžete si doma vyzkoušet jeho ovládání,  seznámit se s vývojovým prostředím a samostatně vytvořit jednoduchý program. Půjčovní doba je maximálně 3 měsíce s možností prodloužení. Potřebujete k tomu pouze kartičku čtenáře. Půjčovné je ZDARMA

Knihy až pod nos

 

Knihy až pod nos - objednávka knih v knihovně

 

Nechcete se zdržovat v knihovně příliš dlouho?

Můžeme Vám knihy dle Vašeho výběru připravit a Vy si je jen odnesete domů nebo pošlete pro ně někoho ze svých blízkých.

Čtenáři si knihy mohou objednat e-mailem na knihovna@mkzsternberk.cz

Při objednání je třeba uvést jméno čtenáře, číslo čtenářského průkazu a uvést informaci kdo knihy vyzvedne.

Knihy lze vybírat z našeho online katalogu ZDE

 

 

Knihovnice mohou také na Vaši žádost připravit balíček knih složený z titulů, které jste dosud půjčeny neměli.

 

Čtenář si může najednou takto půjčit maximálně 5 knih. Knihy je nutno objednat předem, vždy na další otevírací den.

 

Vaše knihovna ve Šternberku

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ (půjčovna, čítárna, studovna)

 • půjčování naučné literatury a beletrie
 • meziknihovní výpůjční služba
 • rezervace dokumentů
 • půjčování novin a časopisů - nová čísla prezenčně
 • prezenční půjčování fondu příruční knihovny a publikací regionálního charakteru
 • poskytování knihovnických a bibliografických informací
 • využívání Internetu
 • kopírování z materiálů knihovny
 • lekce knihovnicko-informační výchovy pro učně a studenty
 • tématické besedy a kulturní akce
 • prodloužení výpůjční doby pomocí e-mailu knihovna@mkzsternberk.cz

ODDĚLENÍ PRO DĚTI

 • půjčování naučné literatury a beletrie

 • rezervace dokumentů

 • poskytování knihovnických a bibliografických informací

 • lekce knihovnicko-informační výchovy pro základní školy

 • nabídka kulturně výchovných pořadů a literárních soutěží

 • vyhledávání informací o knihách v ONLINE katalogu

 • prodloužení výpůjční doby pomocí e-mailu knihovna@mkzsternberk.cz

 •  

„Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka“


Dětské oddělení knihovny se znovu zapojilo do celostátního projektu určeného pro 1. třídy základních škol.
 

Jeho cílem je rozvoj čtenářských návyků dětí již od prvního ročníku školní docházky. Seznámíme prvňáčky s knihovnou i vhodnými  knížkami pro začínající čtenáře.

Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, která je napsána a ilustrována výhradně pro tento účel.

V tomto školním roce je to kniha spisovatelky Kláry Smolíkové a fotografa Petra Václavka - Dubánek a tajný vzkaz.

Další zajímavou odměnou pro prvňáčky je kartička čtenáře zdarma.

Do projektu se pravidelně zapojují první třídy ze všech místních škol.

© 2024 Městská kulturní zařízení, příspěvková organizace | firla.eu