Ceník služeb knihovna

Poplatky a pořádková opatření

Zápisné (na 365 dní)  
dospělí čtenáři 100 Kč
děti, studenti, důchodci,držitelé průkazu ZTP 50 Kč
   
   
Poplatky za speciální služby  
rezervace knih   5 Kč
meziknihovní výpůjční služba 100 Kč
ztráta čtenářského průkazu a vystavení nového 40 Kč
obsluha bez předložení čtenářského průkazu   10 Kč
   
Poplatky z prodlení  
Na překročení výpůjční lhůty nemusí knihovna uživatele písemně upozorňovat.
Vybírání poplatků začíná dnem, jenž následuje po uplynutí výpůjční lhůty.
po uplynutí výpůjční lhůty 4 týdnů se vybírá poplatek 10 Kč
po uplynutí dalších 2 týdnů,  I.upomínka 30 Kč
po uplynutí dalších 2 týdnů, II.upomínka 60 Kč
po uplynutí dalších 2 týdnů, III. upomínka 150 Kč
po uplynutí dalších 2 týdnů, písemně IV.upomínka 200 Kč
po uplynutí dalších 2 týdnů, písemně V.upomínka 250 Kč
po uplynutí dalších 2 týdnů, písemně VI.upomínka- soporečný dopis 300 Kč
V případě, že ani po VI.upomínce se čtenář nedostaví do knihovny a neuvede
záležitost do pořádku, je přikročeno k vymáhání soukromoprávní cestou.
   
Náhrady  
Knihy:  
stejná kniha +20 Kč za knihovnické zpracování
cena knihy v případě, že kniha není na trhu k dispozici  
Časopisy:  
stejný časopis  
cena časopisu  
Poškození čárového kódu  10 Kč
   
   
Veřejný internet  
Pro registrované čtenáře knihovny je Internet 1 hodinu denně zdarma!  
Tisk z internetu:  
1 stránka textu černobíle  5 Kč
1 stránka textu černobíle s obrázkem 5,-Kč
   
Pořizování textu  
zákaz tisku fotografií z Internetu a Flash disku  
tisk textu   5 Kč/stránka černobíle

 

Změny poplatků platí od 1.2.2020

© 2023 Městská kulturní zařízení, příspěvková organizace | firla.eu