Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku v Expozici času

 

Praha

 

Od roku 2011 mají senioři ze Šternberka a okolí možnost rozšiřovat si své vědomosti v zajímavé formě studia. Virtuální podoba, kterou zaštiťuje Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze, umožňuje po společné lekci v Expozici času se ke studované problematice vracet dnes velmi využívanou formou distančního studia z domácího počítače. Tím mohou účastníci plnit zadané úkoly v době, která vyhovuje právě jim. Na plnění zadaných testů mají několik pokusů. Do celkového hodnocení se jim počítá ten nejlepší. Na konci semestru si posluchači sami volí z nabídky všech témat to, které se jim nejvíce zamlouvá a které budou studovat v následujícím semestru.

 

Jaká jsou základní pravidla studia na U3V:

Studia se mohou účastnit posluchači:

 • občané České republiky
 • důchodového věku (osoba, která dosáhla věku, ve kterém má nárok na pobírání starobního důchodu) nebo invalidní důchodci

 

V průběhu semestru:

 • společná výuka probíhá v konzultačním středisku 1x za 14 dní. Výukové materiály ke kurzům jsou posluchačům během semestru kdykoli přístupné přes internet na jejich osobní přihlašovací údaje
 • každý kurz obsahuje 6 vyučovacích video-přednášek, posluchači vypracovávají testy z každé video-přednášky a závěrečný test
 • na konci semestru se posluchači mohou zúčastnit slavnostního ukončení semestru a předávání pamětních listů; akce pořádají střediska, která mohou nabídnout ve svém městě posluchačům program a prohlídku turistických cílů

 

Posluchači - ukončení studia:

 • po šesti úspěšně absolvovaných (rozdílných) kurzech se posluchači v příslušném semestru mohou zúčastnit slavnostní promoce v aule ČZU v Praze, kde si převezmou „Osvědčení o absolutoriu U3V“
 • absolventi cyklu mohou následně pokračovat studiem nového cyklu, výběrem dalších šesti tematických kurzů (lze i vynechat některý semestr,  pokud téma posluchači nevyhovuje)

 

Realizované kurzy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 • Astronomie - LS 11/12                                                                           
 • Čínská medicína v naší zahrádce - ZS 12/13                                               
 • Lidské zdraví - LS 12/13                                                                       
 • Kouzelná geometrie - ZS 13/14                                                            
 • Etika jako východisko z krize společnosti - LS 13/14                           
 • Život a dílo Michelangela Buonarroti - 14/15                                        
 • Barokní architektura v Čechách - LS 14/15                                          
 • Potraviny a spotřebitel - ZS 15/16                                                                                  
 • Vývoj informačních technologií - LS 15/16                                           
 • Genealogie - Hledáme své předky - ZS 16/17                                     
 • České dějiny a jejich souvislosti - LS 16/17                                          
 • Osobní finance - ZS 17/18                                                                    
 • Lidské zdraví - LS 17/18                                                                       
 • České dějiny a jejich souvislosti II - ZS 18/19                                       
 • Křesťanská ikonografie a hagiografie - LS 18/19                                 
 • Klenoty barokního sochařství v českých zemích - ZS 19/20                
 • Cestování, co jste možná nevěděli - LS 19/20                                                         
 • Včelařský rok – ZS 20/21                                                                     

 

Závěrečné slavnostní semináře – předávání absolventských listů

Naše konzultační středisko ve Šternberku pořádalo již dvě slavnostní setkání pro posluchače z celé Moravy a z části Čech.  Obě akce proběhly za účasti představitelů České zemědělské univerzity Praha, města Šternberka a Olomouckého kraje.

 

Během obou akcí se dopoledne konalo předávání osvědčení a odpoledne byl pro všechny připraven program s prohlídkou města, Šternberského kláštera a Expozice času.     

 

22. 1. 2013 Expozice času, zúčastnilo se 125 posluchačů z celé Moravy

21. 5. 2019 Kulturní dům, účast 305 posluchačů z Moravy a Čech

 

Olomouc

 

Od roku 2017 se nabídka oborů studia U3V rozšířila také o přednáškové lekce organizované Univerzitou Palackého v Olomouci. Při této formě studia je nutná účast na přednáškách a následné plnění zadaných úkolů většinou formou volných esejí na dané téma.

 

Studium na Univerzitě třetího věku při Univerzitě Palackého v Olomouci je určeno lidem nad 60 let věku nebo s přiznaným důchodem (starobním, předčasným či invalidním). Maturitní zkouška je pro studium v rámci této formy celoživotního vzdělávání výhodou, nikoliv však nutnou podmínkou. Přijetí ke studiu není také vázáno na žádné přijímací zkoušky.

 

Standardní délka studia na U3V je tři roky. Studium na Univerzitě třetího věku při Univerzitě Palackého v Olomouci je modulově sestaveno.

 

V letech 2017 – 2020 absolvovalo první tříletý cyklus U3V  19 posluchačů. 

Témata:

•          Psychologie – PhDr., Mgr. Naděžda Špatenková, PhD., MBA

•          Stáří je stav mysli – Bc. Milada Šnajdrová

•          Historie – PaeDr. Marie Hrachovcová

•          Společenské vědy - Mgr. Pavla Slavíčková, Ph.D.

•          Právo - Mgr. Bc. Klára Tesaříková Čermáková

•          Finance a my aneb jak se neztratit ve světě moderní ekonomiky- PhDr. Jiří Pospíšil,

Ph.D., Ing. Jiří Janošík

 

Témata kurzů Univerzity 3. věku při Univerzitě Palackého v Olomouci, pobočka Šternberk 2021 – 2024 plánovaná na další tříleté období:

 

•          Vybraná témata z psychologie – PhDr. Kamila Holásková, Ph.D.

•          Společnost a umění – prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc.

•          Lidová kultura na Hané – Mgr. Josef Urban

•          Stáří je stav mysli - Bc. Milada Šnajdrová

•          Péče nejen o duševní zdraví od 0 do ...let - MUDr. Dagmar Malotová, MBA

•          Vybrané kapitoly právního řádu - Mgr. Bc. Klára Tesaříková Čermáková

 

Shrnutí obou forem studia U3V:

 

Praha:

 • Témata si posluchači volí z široké nabídky kurzů
 • Posluchači dochází na prezentaci videopřednášek 6x za semestr
 • Testy z každé lekce vykonávají individuálně z domova z vlastního počítače ( velký počet možných pokusů )
 • Posluchači mohou některý semestr vynechat

 

 

Olomouc:

 • Témata přednášek v každém semestru jsou pevně daná UP Olomouc
 • Posluchači dochází na přednášky s lektorem 6x za semestr
 • V každém semestru vypracovávají semestrální práci
 • Posluchači musí absolvovat všech 6 semestrů za sebou

 

U obou forem studia výuka probíhá od října do prosince – zimní semestr a v letním semestru od února do dubna.

 

 

4. 2. 2021

Zpracoval: RNDr. Libor Svoboda


Zpět

© 2021 Městská kulturní zařízení, příspěvková organizace | firla.eu