U3V - Univerzita třetího věku

Studium na Univerzitě třetího věku je určeno lidem nad 60 let věku nebo s přiznaným důchodem (starobním, předčasným či invalidním). Maturitní zkouška je pro studium v rámci této formy celoživotního vzdělávání výhodou, nikoliv však nutnou podmínkou. Přijetí ke studiu není také vázáno na žádné přijímací zkoušky.   

Univerzita třetího věku UP Olomouc:

Upozornění: Vzhledem k malému počtu přihlášených se přednášky budou konat jen v Olomouci.

Od října 2020 bude probíhat   zimní semestr Univerzity třetího věku UP Olomouc. Semestr se skládá ze 6 lekcí a tématem tohoto semestru jsou: Vybrané kapitoly z psychologie, v letním navazujícím semestru bude téma Společnost a umění.  Cena za semestr je 720 Kč. Veškeré informace na tel. čísle: 587 571 243 nebo přímo na recepci Expozice času.

 

 Virtuální univerzita třetího věku ČZU v Praze

  Od 1.října 2020  bude probíhat v Expozici času zimní semestr virtuální univerzity třetího věku Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Výuka probíhá v 6 lekcích 1x za 14 dní, školné za semestr činí 550 Kč. Téma zimního semestru je: Včelařský rok. Veškeré informace na tel. čísle: 587 571 243,  na recepci Expozice času a na webu www.e-senior.cz.

Místo konání:     Expozice času, ČSA 19, Šternberk

 Doba konání:     čtvrtek 10:00 – 11:15 hodin

Vzhledem k současné stále se měnící epidemiologické situaci je účast na schůzkách  pro posluchače dobrovolná. V zimním semestru 2020 je  zrušena povinnost docházky do konzultačního střediska. 

Povinnost plnit průběžné testy a test závěrečný zůstává pro posluchače beze změny, stejně jako harmonogram zpřístupňování přednášek a dalších studijních materiálů.

 termíny tudia:

1.10.2020
15.10.2020
29.10.2020
12.11.2020
26.11.2020
10.12.2020

Pozvánka na akce

Spolupracujeme

og logo

Copyright © 2014-2020 MKZ Šternberk. Všechna práva vyhrazena.