Knihovna na strnky

Ceník - Knihovna

Ceník služeb a sankcí

Poplatky a pořádková opatření

Zápisné (na 365 dní)  
dospělí čtenáři 100,-Kč
děti, studenti, důchodci,držitelé průkazu ZTP 50,-Kč
držitelé průkazu ZTP/P zdarma
jednorázová výpůjčka 60,-Kč
   
Místní knihovna Dalov   
dospělí čtenáři 40,-Kč
děti, studenti, důchodci 20,-Kč
   
Poplatky za speciální služby  
rezervace knih poštou 15,-Kč
rezervace knih emailem   4,-Kč
meziknihovní výpůjční služba 70,-Kč
objednávka knih z Knihovny města Olomouce 50,-Kč
ztráta čtenářského průkazu a vystavení nového 40,-Kč
obsluha bez předložení čtenářského průkazu   5,-Kč
   
Poplatky z prodlení  
Za překročení výpůjční lhůty nemusí knihovna uživatele písemně upozorňovat.
Vybírání poplatků začíná dnem, jenž následuje po uplynutí výpůjční lhůty.
po uplynutí výpůjční lhůty 4 týdnů se vybírá poplatek 10,-Kč
po uplynutí dalších 2 týdnů,  I.upomínka 30,-Kč
po uplynutí dalších 2 týdnů, II.upomínka 60,-Kč
po uplynutí dalších 2 týdnů, III. upomínka 150,-Kč
po uplynutí dalších 2 týdnů, písemně IV.upomínka-dopis 200,-Kč
po uplynutí dalších 2 týdnů, písemně V.upomínka-dopis 250,- Kč
po uplynutí dalších 2 týdnů, písemně VI.upomínka-dopis 300,- Kč
V případě, že ani po VI.upomínce se čtenář nedostaví do knihovny a neuvede
záležitost do pořádku, je přikročeno k vymáhání soukromoprávní cestou.
   
Náhrady  
Knihy:  
stejná kniha +50,-Kč za knihovnické zpracování
cena fotokopie +80,-Kč
Časopisy:  
stejný časopis +30,-Kč
cena časopisu +30,-Kč
Poškození čárového kódu 10,-Kč
   
Kopírování  
A4 2,-Kč
A4 oboustranně 3,-Kč
A3 4,-Kč
A3 oboustranně 5,-Kč
   
Veřejný internet  
Poplatek za použití HW první ½ hod. 15,-Kč
Každá další započatá ½ hod. 10,-Kč
Pro registrované čtenáře knihovny je Internet 1 hodinu denně zdarma!  
Tisk z internetu:  
1 stránka textu černobíle 2,-Kč
1 stránka textu černobíle s obrázkem 5,-Kč
   
Pořizování textu  
zákaz tisku fotografií z Internetu a Flash disku  
tisk textu 2,-Kč/stránka černobíle
tisk textu s obrázkem 5,-Kč/stránka černobíle
   

Změny poplatků platí od 1.1.2014

Spolupracujeme

og logo

Copyright © 2014-2019 MKZ Šternberk. Všechna práva vyhrazena.